گروه آموزشی ادبيات ناحيه ۲
تجزيه وتحليل نمودار درصد قبولی

بسمه تعالي

تجزيه وتحليل  نمودار درصد قبولي دانش آموزان ناحيه 2 خرم آباد در دروس مربوط به رشته ي  ادبيات وزبان قارسي با توجه به درصد قبولی گرفته شده از دروس نهایی  مشاهده مي گردد که این دصد ها بيانگر اين مطلب است كه سال اول  ودوم دبيرستان در دروس فوق در سال تحصيلي 82-83نسبت به سال 81-82رشد چشمگيري نداشته است وگاهي كمترين رشد را داردكه در زير به مهمترين عوامل عدم رشد اشاره مي شود .

1-در اين سال ها تعداد كلاس هاي دبيرستان ها از طرف  اداره كاملاً كنترل مي شد ولي متأسفانه ثبت نا م دانش آموزان كنترل نمي گرديد .براي مثال اعلام مي شد كه فلان دبيرستان بايد فقط يك كلاس دوم انساني داشته باشد در صورتيكه در مورد تعداد دانش آموزان اين كلاس سخني به ميان نمي آمد كه همين امر باعث شد تعداد دانش آموزان هركلاس از مرز 48 نفر هم بگذرد وعاملي براي افت تحصيلي باشد .

2-بسياري از مديران دبيرستان ها صلاحيت مديريت را نداشتند اما متاًسفانه پست مديريت به آنها واگذار مي گرديد كه عدم تجربه كافي وعدم بر خورد مناسب با دبيران و……افت تحصيلي را به همراه داشت .

3-دانش آموزان در اين سال هابا توجه به علاقه وپشت كار رشته مورد نظر خود را انتخاب نمي كردند بلكه با اصرار خانواده ودبیرستان و همچنین از روی ناچاری مجبور به انتخاب رشته اي مي شدند كه به آن علاقه نداشتندوعدم علاقه وانگيزه موجب افت تحصيلي وعدم انگيزه وگاهي ترك تحصيل آنها مي شد وتوانايي پيشرفت از آنها سلب مي گرديد.

4-از همه مهمتر بايد گفت كه دبيران ادبيات درطول اين سالها بدون تبديل وضعيت وبدون گذراندن حتي يك ساعت دوره ضمن خدمت وبا توجه به داشتن روابط، مدارس ابتدايي وراهنمايي را ترك نموده ودر دبيرستان ها بخصوص در پايه هاي اول ودوم دبيرستان مشغول به تدريس مي شدند وعدم آشنايي آنها با دروس  دبيرستان  نه تنها عامل مهمي براي افت تحصيلي شده است بلكه نا اميدي ودلسردي دانش آموزان را نسبت به دروس ادبيات به ارمغان آورد كه متاًسفانه در  سال هاي كنوني شاهد اوج استفاده از  اينگونه دبيران در تدريس دروس ادبيات متوسطه مي باشيم و حتي اين امر موجب اعتراض دبيران اين رشته گرديد كه در اين مورد هيچ اقدامي صورت نگرفت.

5-عامل ديگر بخصوص  در دروس نهايي رشته انساني حجم زياد كتاب هاي درسي وساعت كم تدريس اختصاص داده شده به آنها است وهمه دبيران ادبيات  اين عقيده را دارند كه اين امر موجب افت تحصيلي وعدم رشد دانش آموزان گشته است .

با تشكر

گروه ادبيات ناحيه دو خرم آباد

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٥ - ناحيه 2